NÁŠ TÝM

Zakladatelka a ředitelka Centra Seňorina Mgr. Jarka Švarcbachová svou iniciativou, osobní časovou i finanční investicí vybudovala centrum registrované odlehčovací sociální služby na podporu klientů s demencí a jejich rodin.

Původním vzděláním informatik na MFF UK, s desetiletou manažerskou praxí v IT a akreditací v České asociaci koučů, se více než 6 let věnuje vedení a zvyšování kvality sociálních služeb pro klienty s demencí. Před vstupem do nového oboru absolvovala také kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurz Manažerská práce poskytovatele sociálních služeb a Výcvik trenérů kognitivních funkcí. Především s cílem získat kvalifikaci pro novou oblast svého působení.

Inspiruje se v zahraničí - do ČR "přivezla" metodiku Montessori v péči o seniory. Absolvovala workshop "otce" této metodiky Dr. Camerona Campa z USA a stáž u gerontoložky Gail Elliot v Kanadě, kde také získala certifikát z metody DementiAbility.

Na podporu rodin, do kterých vstoupil "pan Alzheimer", založila také Nadační fond Seňorina.

"Stavím na respektu, individuálním přístupu a nových poznatcích v oboru s jediným cílem: aby se klientům i jejich blízkým navzdory neúprosné diagnóze v rámci daných limitů dobře žilo. Svou roli v Centru Seňorina  chápu jako roli leadera, který vede tým motivovaných, vzdělaných a zkušených kolegů a kolegyň ke kvalitní službě klientům a jejich rodinným příslušníkům a blízkým."

Ing. Lenka Václavíková, zástupkyně ředitelky a ekonomicko-provozní manažerka Centra Seňorina má na starost, jak jinak, zajištění provozu, především po ekonomické stránce. Rozpočet,  příprava žádostí o granty a dotace a jejich vyúčtování, financování oprav, pravidelné platby všeho druhu, kontrola podkladů pro mzdy a úzká kooperace s ředitelkou a vedoucí sociální služby - to je základní náplň Lenčiny práce.

Mgr. Kristýna Jarolíková, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice. Komunikuje s klienty a jejich rodinami, ve spolupráci se svou zástupkyní Vlaďkou připravuje plán péče pro klienty i plán služeb pečovatelek. Podílí se na přípravě rozpočtu a strategii realizace služeb.Kristýna vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika. Krátce po dokončení studia působila rok v Německu, kde pracovala se seniory trpící převážně Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Po návratu ze zahraničí vedla sociální službu poskytující osobní asistenci.

Bc. Veronika Matysová, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice, tč. na mateřské dovolené. Veronika dosáhla vzdělání jako zdravotnický asistent a sociální pracovník na Husitské teologické fakultě UK,  a má bohaté zkušenosti se seniory i s klienty s demencí. V Centru Seňorina působí od roku 2016, kdy se z role pečovatelky stala sociální pracovnicí a vedoucí sociální služby. Od léta 2017 Veronika spolurozhoduje o směřování Centra Seňorina jako členka předsednictva zapsaného spolku.Mgr. Daniela Nováková

Mgr. Daniela Nováková, zastupující sociální pracovnice, která má na starost komunikaci s rodinami klientů, individuální plány, klientské smlouvy a dále také příjmy a odchody klientů i dokumentaci s využíváním služby související.

Jarmila Andertová zvládá v Centru Seňorina několik rolí. Kromě přímé péče o klienty a aktivizace plánuje jídelníček a zajišťuje nákupy, ale také připravuje podklady pro fakturaci rodinám klientů a má na starosti provoz, neboli aby u nás v Centru Seňorina všechno fungovalo. Koordinuje grantový projekt na podporou péče a nově také působí jako lektorka kurzu Montessori v péči o seniory. Ať už je v jakékoli roli, reaguje ochotně na nečekané situace a snaží se nalézt řešení.

Lektorka Montessori v péči o seniory Mgr. Jana Návarová vede akreditovaný kurz "Montessori principy v péči o seniory". Zároveň pracuje v Denním stacionáři Akord s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby. Ve své práci využívá principy Montessori.

Ve spodní fotogalerii prezentujeme naše profesionální, zodpovědné, kreativní a empatické pracovnice a pracovníky v přímé péči i pro aktivizaci. Při práci je můžete vidět v našem facebookovém okénku tady.