NÁŠ TÝM

Zakladatelka a ředitelka Centra Seňorina Mgr. Jarka Švarcbachová svou iniciativou, osobní časovou i finanční investicí vybudovala centrum registrované odlehčovací sociální služby na podporu klientů s demencí a jejich rodin.

Původním vzděláním informatik na MFF UK, s desetiletou manažerskou praxí v IT a akreditací v České asociaci koučů, se více než 6 let věnuje vedení a zvyšování kvality sociálních služeb pro klienty s demencí. Před vstupem do nového oboru absolvovala také kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurz Manažerská práce poskytovatele sociálních služeb a Výcvik trenérů kognitivních funkcí. Především s cílem získat kvalifikaci pro novou oblast svého působení.

Inspiruje se v zahraničí – do ČR „přivezla“ metodiku Montessori v péči o seniory. Absolvovala workshop „otce“ této metodiky Dr. Camerona Campa z USA a stáž u gerontoložky Gail Elliot v Kanadě, kde také získala certifikát z metody DementiAbility.

Na podporu rodin, do kterých vstoupil „pan Alzheimer“, založila také Nadační fond Seňorina, kde se aktivně angažuje (www.nfsenorina.cz).

„Stavím na respektu, individuálním přístupu a nových poznatcích v oboru s jediným cílem: aby se klientům i jejich blízkým navzdory neúprosné diagnóze v rámci daných limitů dobře žilo. Svou roli v Centru Seňorina  chápu jako roli leadera, který vede tým motivovaných, vzdělaných a zkušených kolegů a kolegyň ke kvalitní službě klientům a jejich rodinným příslušníkům a blízkým.“

Ing. Lenka Václavíková, zástupkyně ředitelky a ekonomicko-provozní manažerka Centra Seňorina má na starost, jak jinak, zajištění provozu, především po ekonomické stránce. Rozpočet,  příprava žádostí o granty a dotace a jejich vyúčtování, financování oprav, pravidelné platby všeho druhu, kontrola podkladů pro mzdy a úzká kooperace s ředitelkou a vedoucí sociální služby – to je základní náplň Lenčiny práce.

Mgr. Kristýna Jarolíková, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice. Komunikuje s klienty a jejich rodinami, ve spolupráci se svou zástupkyní Vlaďkou připravuje plán péče pro klienty i plán služeb pečovatelek. Podílí se na přípravě rozpočtu a strategii realizace služeb.

Kristýna vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika. Krátce po dokončení studia působila rok v Německu, kde pracovala se seniory trpící převážně Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Po návratu ze zahraničí vedla sociální službu poskytující osobní asistenci. Od června 2021 vystřídala na pozici vedoucí kolegyni Veroniku.

Bc. Veronika Matysová, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice, tč. na mateřské dovolené.

Veronika dosáhla vzdělání jako zdravotnický asistent a sociální pracovník na Husitské teologické fakultě UK,  a má bohaté zkušenosti se seniory i s klienty s demencí.

V Centru Seňorina působí od roku 2016, kdy se z role pečovatelky stala sociální pracovnicí a vedoucí sociální služby. Od léta 2017 Veronika spolurozhoduje o směřování Centra Seňorina jako členka předsednictva zapsaného spolku.

Mgr. Vladimíra Čížková zastupující sociální pracovnice, která má na starost komunikaci s rodinami klientů a individuální plány klientů, klientské smlouvy a dále také příjmy a odchody klientů i dokumentaci s využíváním služby související.

Jarmila Andertová zvládá v Centru Seňorina několik rolí. Kromě přímé péče o klienty a aktivizace plánuje jídelníček a zajišťuje nákupy, ale také připravuje podklady pro fakturaci rodinám klientů a má na starosti provoz, neboli aby u nás v Centru Seňorina všechno fungovalo. Koordinuje grantový projekt na podporou péče a nově také působí jako lektorka kurzu Montessori v péči o seniory. Ať už je v jakékoli roli, reaguje ochotně na nečekané situace a snaží se nalézt řešení.

Lektorka Montessori v péči o seniory Mgr. Jana Návarová vede akreditovaný kurz „Montessori principy v péči o seniory“. Zároveň pracuje v Denním stacionáři Akord s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby. Ve své práci využívá principy Montessori.

Ve spodní fotogalerii prezentujeme naše profesionální, zodpovědné, kreativní a empatické pracovnice a pracovníky v přímé péči i pro aktivizaci. Při práci je můžete vidět v našem facebookovém okénku tady.