NÁŠ TÝM

Zakladatelka Centra Seňorina Mgr. Jarka Švarcbachová svou iniciativou, osobní časovou i finanční investicí vybudovala centrum registrované odlehčovací sociální služby na podporu klientů, které postihla Alzheimerova choroba nebo demence, a jejich rodin.

Původním vzděláním informatik na MFF UK, s desetiletou manažerskou praxí v IT a akreditací v České asociaci koučů, se více než 7 let věnuje vedení a zvyšování kvality sociálních služeb pro klienty s demencí. Před vstupem do nového oboru absolvovala také kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurz Manažerská práce poskytovatele sociálních služeb a Výcvik trenérů kognitivních funkcí. Především s cílem získat kvalifikaci pro novou oblast svého působení.

Inspiruje se v zahraničí – do ČR „přivezla“ metodiku Montessori v péči o seniory. Absolvovala workshop „otce“ této metodiky Dr. Camerona Campa z USA a stáž u gerontoložky Gail Elliot v Kanadě, kde také získala certifikát z metody DementiAbility. Je certifikovaným lektorem metodiky Montessori principy v péči o seniory v ČR.

Na podporu rodinných pečujících a osvětu veřejnosti v oblasti problematiky péče o osoby s demencí založila také Nadační fond Seňorina.

 

Ing. Lenka Václavíková, ředitelka Centra Seňorina 

Mgr. Kristýna Jarolíková, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice. Komunikuje s klienty a jejich rodinami, ve spolupráci se svou zástupkyní Vlaďkou připravuje plán péče pro klienty i plán služeb pečovatelek. Podílí se na přípravě rozpočtu a strategii realizace služeb. Kristýna vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika. Krátce po dokončení studia působila rok v Německu, kde pracovala se seniory, které postihla Alzheimerova choroba nebo jiný typ demence. Po návratu ze zahraničí vedla sociální službu poskytující osobní asistenci.

Bc. Veronika Matysová, zástupkyně ředitelky pro sociální oblast a sociální pracovnice. Veronika dosáhla vzdělání jako zdravotnický asistent a sociální pracovník na Husitské teologické fakultě UK,  a má bohaté zkušenosti se seniory i s klienty s demencí. V Centru Seňorina působí od roku 2016, kdy se z role pečovatelky stala sociální pracovnicí a vedoucí sociální služby. Od léta 2017 Veronika spolurozhoduje o směřování Centra Seňorina jako členka předsednictva zapsaného spolku.

 

Ve spodní fotogalerii prezentujeme naše profesionální, zodpovědné, kreativní a empatické pracovnice a pracovníky v přímé péči i pro aktivizaci. Při práci je můžete vidět v našem facebookovém okénku tady.