CENTRUM SEŇORINA

Centrum sociálních odlehčovacích služeb pro seniory

PROFESIONALITA – RESPEKT –  BEZPEČÍ – POTENCIÁL

…to jsou hodnoty, na kterých stavíme naše služby a přístup ke klientům a jejich rodinám.

CENTRUM SEŇORINA  funguje jako středisko podpory  pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Seňorina podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. A to díky odlehčovací službě, ať už formou péče v rámci krátkodobého pobytu či návštěvou ambulantní odlehčovací služby na denní bázi.

Služby, které nabízí CENTRUM SEŇORINA: 

pro klienty se sníženou soběstačností v důsledku začínající demence:

  • AMBULANTNÍ SLUŽBA

  • KRÁTKODOBÝ POBYT JAKO ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

pro rodinné i profesionální pečující, pro veřejnost:

  • PORADNA, ODLEHČENÍ V PÉČI

  • VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA V OBLASTI MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ

VÝJIMEČNOST služeb je založena na:

  • podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta – „ABY JEŠTĚ PROŽIL RADOSTNÝ ČAS“
  • přístupu Montessori: „POMOZ MI, ABYCH TO ZVLÁDL SÁM“
  • útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „JAKO DOMA“

Poskytované odlehčovací služby jsou registrované pod MPSV pod registračním číslem 5693449.