CENTRUM SEŇORINA

Sociální odlehčovací služba pro seniory s demencí v centru Prahy

Centrum Seňorina je cenově dostupná pobytová a ambulantní odlehčovací sociální služba s Montessori přístupem v péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Každému klientovi věnujeme až sedm hodin podpory a péče denně, z toho tři hodiny padnou na individuální péči a čtyři hodiny na podporu během činností, které probíhají ve skupině a předcházejí sociálnímu vyloučení.

Naše sociální pracovnice a profesionálně proškolené pečovatelky se ke všem klientům chovají s maximálním respektem. S jejich podporou mohou klienti dělat vše, co chtějí a na co ještě stačí. Vedle toho mají každé dopoledne kondiční cvičení a fyzioterapii a další dvě terapeutické činnosti během dne. Nejčastěji kognitivní tréninkkolektivní čteníergoterapii, muzikoterapii, arteterapii, canisterapii, reminiscenční terapii (vzpomínání), aromaterapii nebo dramaterapii.

Díky profesinálně vedeným aktivitám naši klienti neztrácí pocit vlastní hodnoty, cítí, že jsou ještě užiteční, udržují si soběstačnost a pocit sounáležitosti. Během pobytu se často dokonce zlepší či obnoví jejich dovednosti.

Pomáháme rodinám nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. Díky pobytové odlehčovací službě ve formě krátkodobých pobytů (až tři měsíce) mohou odjet na dovolenou, služební cestu nebo podstoupit zdravotní výkon.

Díky ambulantní odlehčovací službě, obdobě denního stacionáře, mohou dál chodit do práce a zařídit si vše, co potřebují. Předáváme jim důležité informace a učíme je komunikovat se seniorem s demencí tak, aby se více zapojoval do připravených aktivit a byl klidnější. Ambulantní odlehčovací služba je k dispozici ve všední dny od 8 do 18 hodin, po dohodě lze tuto dobu prodloužit oběma směry.

Centrum Seňorina nabízí

služby pro klienty se sníženou soběstačností v důsledku začínající demence:

služby pro rodinné i profesionální pečující a veřejnost:

  • Poradna, odlehčení v péči
  • Vzdělávání a osvěta v oblasti mentálního zdraví

Výjimečnost služeb je založena na:

  • podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta, „aby ještě prožil radostný čas,“
  • přístupu Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládl sám,“
  • útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „jako doma.“

Poskytované odlehčovací služby jsou registrované pod MPSV pod registračním číslem 5693449.

Centrum Seňorina funguje jako středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami a se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence v raném stádiu nemoci.