CENTRUM SEŇORINA

Sociální odlehčovací služba pro seniory s demencí v centru Prahy

Uplatňujeme  Montessori přístup v péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Jsme profesionálové a ke všem klientům se chováme s maximálním respektem. S naší podporou klienti dělají vše, na co ještě stačí. Navíc mají bohatý aktivizační program. Každé dopoledne je kondiční cvičení a fyzioterapie, další dvě terapeutické činnosti následují během dne. Nejčastěji to je kognitivní tréninkkolektivní čteníergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, reminiscenční terapie, aromaterapie nebo dramaterapie. Díky všem profesinálně vedeným aktivitám naši klienti cítí, že jsou ještě užiteční, udržují si soběstačnost a pocit vlastní hodnoty.

Pomáháme rodinám nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. Díky odlehčovací službě ve formě krátkodobých pobytů (max. 3 měsíce) nebo využívání ambulantní služby na denní bázi mohou odjet na dovolenou, chodit dál do práce a zařídit si vše, co potřebují.

Provoz odlehčovací služby je ve všední dny od 8 do 18 hodin, po dohodě lze tuto dobu prodloužit oběma směry.

Centrum Seňorina nabízí

služby pro klienty se sníženou soběstačností v důsledku začínající demence:

služby pro rodinné i profesionální pečující a veřejnost:

  • Poradna, odlehčení v péči
  • Vzdělávání a osvěta v oblasti mentálního zdraví

Výjimečnost služeb je založena na:

  • podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta, „aby ještě prožil radostný čas,“
  • přístupu Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládl sám,“
  • útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „jako doma.“

Poskytované odlehčovací služby jsou registrované pod MPSV pod registračním číslem 5693449.

Centrum Seňorina funguje jako středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami a se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence v raném stádiu nemoci.