Vzdělávání týmu díky podpoře Nadace O2

Vzdělávání a rozvoj je v našem oboru sociálních služeb velmi důležitý a to zvláště proto, aby v průběhu času nedošlo k vyhoření a práce pro nás byla stále zábavou a panovala v Centru stále pohoda. To pak ocení nejenom klienti, ale celý tým. 

V tomto roce jsme díky peněžním prostředků z Nadace O2 mohli absolvovat 2 školení, která velmi pomohla odbornosti našich sociálních služeb a zároveň nám pomohla i v osobním životě: 

  • Sexualita v seniorském věku
    • V srpnu jsme v Centru přivítali paní PhDr. Martinu Venglářovou, která nás provedla prakticky zaměřeným kurzem a osvětlila nám aktuální témata v oblasti sexuality a vztahů u lidí v seniorském věku. Součástí kurzu byly také příklady dobré praxe a reálné kazuistiky, které nám pomohly získat informace o tom, jak lze vnímat sexualitu a vztahy u lidí v seniorském věku a u lidí s Alzheimerovou nemocí a pracovat s nimi. Společně jsme si vytvořili postupy, jak řešit náročné situace u lidí v seniorském věku vážící se k tématu sexuality a vztahů.
  • Relaxační techniky a sebepéče
    • V září jsme tento nám na míru šitý dvoudenní kurz spojili s naším teambuildingem a vyrazili jsme mimo Centrum. Na tomto kurzu jsme si osvojili relaxační a meditační techniky, které skvěle uvolňují tělo i mysl a jsou tak praktickým pomocníkem pro každodenní psychohygienu tolik potřebnou pro udržení vlastního psychického zdraví. 
Facebook
Twitter

Přihlaste se k odběru novinek

Čtvrtletně rozesíláme elektronicky informace o aktualitách z Centra. Přihlaste se a zůstaňte s námi v kontaktu.

Kapacita Centra

Kapacita naší pobytové i ambulantní služby je pro tuto chvíli naplněna až do srpna. Vzhledem k relativně častým změnám Vám můžeme nabídnout zařazení do seznamu zájemců. V případě zájmu kontaktujte prosím naši sociální pracovnici na telefonu +420 792 753 736.