Vzdělávání týmu a tablet pro klienty

22. 9. 2022

Vzdělávání a rozvoj je v našem oboru sociálních služeb velmi důležitý a to zvláště proto, aby v průběhu času nedošlo k vyhoření a práce pro nás byla stále zábavou a v Centru panovala dobrá nálada. To pak ocení nejenom klienti, ale i celý tým. 

Díky Nadaci O2 a jejich projektu Ruku na srdce pro neziskovou organizaci jsme mohli od července 2022 absolvovat 5 školení, která pomohla prohloubit odbornosti našich sociálních služeb a zároveň nám pomohla i v osobním životě a aktivní regeneraci. : 

 • Sexualita v seniorském věku
  • V srpnu jsme v Centru přivítali paní PhDr. Martinu Venglářovou, která nás provedla prakticky zaměřeným kurzem a osvětlila nám aktuální témata v oblasti sexuality a vztahů u lidí v seniorském věku. Součástí kurzu byly také příklady dobré praxe a reálné kazuistiky, které nám pomohly získat informace o tom, jak lze vnímat sexualitu a vztahy u lidí v seniorském věku a u lidí s Alzheimerovou nemocí a pracovat s nimi. Společně jsme si vytvořili postupy, jak řešit náročné situace u lidí v seniorském věku vážící se k tématu sexuality a vztahů.
 • Relaxační techniky a sebepéče
  • V září jsme tento nám na míru šitý dvoudenní kurz spojili s naším teambuildingem a vyrazili jsme mimo Centrum. Na tomto kurzu jsme si osvojili relaxační a meditační techniky, které skvěle uvolňují tělo i mysl a jsou tak praktickým pomocníkem pro každodenní psychohygienu tolik potřebnou pro udržení vlastního psychického zdraví. 

 • Týmové ladění
  • V květnu tohoto roku jsme absolvovali akreditovaný kurz – Sehraný tým, reteaming pozitivních faktorů, aneb zvyšujeme týmovou pohodu pod vedením Mgr. et Mgr. Miroslava Jana Šramoty, který nám dodal mnoho sil, motivace a návod na to, jak si vytvořit sehraný tým. Seznámili jsme se s tím, co jsou základní faktory pro vytvoření úspěšného a sehraného týmu a co mu naopak škodí.

 • První pomoc prakticky a zážitkově na míru
  • V květnu náš tým absolvoval i školení první pomoci od Mgr. Kateřiny Jankovcové, DiS. Získali jsme jednoduché a praktické tipy, co dělat při život ohrožujících stavech a ověřili jsme si, jak se zachováme v bezprostředním kontaktu se život ohrožujícím stavem. Zároveň i s ohledem na naše zaměření jsme probrali první pomoc pro nejčastější krizové situace u seniorů – vdechnutí tělesa, pád, otřes mozku, mrtvice aj.

 • Náročné situace v péči o člověka s demencí
  • Celodenní kurz, který vedla odbornice na slovo vzatá Ivana Otřískalová – ředitelka Domova sv. Václava ve Staré Boleslavi. Během celého dne jsme probírali podstatu a průběh onemocnění demencí, včetně možných specifických projevů v chování, které mohou lidi s demencí doprovázet, a dozvědí se, jak řešit nejčastější náročné situace v péči (hlasitý projev, neklid, nespavost, rušivé chování, agrese, apod.). Zdokonalili jsme se v poskytování odborné pečovatelské a základní ošetřovatelské službě s ohledem na individualitu člověka s demencí a jednotlivá stádia průběhu nemoci. Dozvěděli jsme se, jak pečovat o sebe samotné, abychom zvládali svoji náročnou profesi a nepodlehli zbytečně syndromu vyhoření. Zároveň jsme měli i čas probrat naše dotazy, které máme z praxe s našimi klienty.

Zároveň jsme z příspěvku od Nadace O2 mohli pořídit table pro klienty, kteří na něm pomocí jednoduchých her a cvičení mohou sami trénovat své kognitivní schopnosti.

Moc děkujeme Nadaci O2 a našim školitelům za podnětná školení, která nám pomáhají v našich každodenních situacích a posouvají úroveň našich služeb pro klienty dále.  

Přihlaste se k odběru novinek

Čtvrtletně rozesíláme elektronicky informace o aktualitách z Centra. Přihlaste se a zůstaňte s námi v kontaktu.

Kapacita Centra

Kapacita naší pobytové i ambulantní služby je pro tuto chvíli naplněna až do srpna. Vzhledem k relativně častým změnám Vám můžeme nabídnout zařazení do seznamu zájemců. V případě zájmu kontaktujte prosím naši sociální pracovnici na telefonu +420 792 753 736.