Validace

Validace je doslova uznání platnosti konkrétního chování. Jedná se o komunikační metodu umožňující lépe porozumět lidem s demencí, a zmírnit tak případný stres, nervozitu či agresivitu. Důležitou součástí validace je znalost životního příběhu klienta či klientky. K lidem s demencí přistupujeme s respektem, nezpochybňujeme jejich myšlenky a nápady, naopak se snašíme pochopit a uznávat jejich hodnotu. Náš pečovatelský a aktivizační tým byl proškolen ve „Validaci podle Naiomi Feil” lektorkou Mgr. Renátou Nentvichovou Novotnou.

Volná kapacita

Na listopad a prosinec se nám uvolnila kapacita pro nové klienty, pro více informací nás kontaktujte +420 604 708 111