Mezigenerační setkávání

Setkávání s dětmi a mladou generací je obohacující pro obě strany. Díky spolupráci s Mezi námi, o.p.s. nás minimálně jedenkrát v měsíci navštěvují děti z mateřské školy. Děti vždy přináší svou dětskou bezprostřední energii, která blahodárně působí na naše klienty. Nejdříve se navzájem pozdraví a pohovoří, pak klientům zazpívají a zarecitují, aby se následně všichni pustili do společné výtvarné nebo kulinářské aktivity. Soustředění na výkon a spolupráce je u všech zúčastněných obdivuhodná. Tato setkání k nám do Centra přinášejí vždy svěží vítr hravosti a vzájemné pomoci.

Volná kapacita

Na listopad a prosinec se nám uvolnila kapacita pro nové klienty, pro více informací nás kontaktujte +420 604 708 111