TERAPIE

Centrum Seňorina nabízí inovativní metody péče a terapie svým klientům i jejich rodinným příslušníkům.

Profesionální a certifikovaní terapeuti a terapeutky nabízejí různé druhy terapií, zaměřených na mentální zdraví člověka. O termíny terapií lze požádat individuálně, nebo můžete využít naplánovaných kurzů, seminářů nebo skupinových terapií v sekci Akce a semináře.

Ve stručnosti si můžete přečíst o vybraných terapiích:

Kraniosakrální terapie (KST)

je terapeutická metoda, která přináší hlubokou relaxaci všech tělesných systémů až na buněčnou úroveň. Stimuluje a harmonizuje neuro-humorální systémy, aktivuje pulsaci mozkomíšního moku, funkci limbického systému a neuroglií (thalamu, hypotalamu, epifýzy a hypofýzy), a tak prohlubuje a otevírá vnímání reality. (Terapeutka Mgr. Deborah Kaminská, viz webové stránky)

EEG Biofeedback

 je psychoterapeutická metoda, která vznikla v šedesátých letech na lékařské fakultě University of California. Profesor Sterman, americký neurofyziolog, během výzkumů pro NASA zjistil, že speciální trénink mozku zvyšuje pozornost kosmonautů a zároveň odolnost proti toxickému působení raketového paliva.  Zmírňuje deprese, upravuje spánek, zvyšuje výkonnost, zlepšuje paměť, působí proti únavě.

EEG Biofeedback je metoda, která umožňuje člověku ovládat své mozkové vlny. Je to strategie sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když člověk dostane okamžitou, cílenou a přesnou informaci o (nežádoucím) ladění svých mozkových vln, může se naučit, jak je přeladit.

Mozek je obdařen velikou pružností, je schopen měnit nálady, zvyšovat výkonnost, je však třeba stimulovat jej správnou informací. Tato klíčová informace odblokuje netušené možnosti, které mozek má.

Tréninkový program HAPPY NEURON

Nabízíme sofistikovaný program pro trénink kognitivních funkcí mozku na počítači. Instalační CD si můžete vyzvednout v Centru Seňorina, nebo vám ho můžeme zaslat na dobírku.

logoHNmobile

HAPPYneuron BrainJogging je speciální metoda pro trénink mozku pomocí počítače, jenž je dostupná na CD či přes online tréninkový portál. Byla vyvinuta týmem francouzských neurologů a psychologů. Využít se může individuálně ba dokonce i ve skupině. Nemá věkové omezení – mohou ho používat všichni od dětí až po seniory.

HAPPYneuron BrainJoggin obsahuje:

  • 20 zábavných a zajímavých cvičení
  • cvičení na: paměť, koncentraci, řečové funkce, logické myšlení, prostorovou orientaci, a další schopnosti
  • každé cvičení je generováno jako originál
  • velké množství úrovní obtížnosti a vysoká variabilita cvičení

Vychází z nejnovějších trendů spojení neuropsychologie a informačních technologií. Umožňuje udržovat mozek člověka ve formě odpovídající podstatně nižšímu věku. Cvičení pro trénink kognitivních funkcí představuje základní sadu pro posílení všech kognitivních funkcí.

Pro klienty a účastníky našich seminářů výhodná cena 550 Kč, pro ostatní 590 Kč.

————————————————————————————————————-

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Pokud se vám informace zdají zajímavé, využijte ikon pro sdílení na sociálních sítích: