Muzikoterapie

Muzikoterapie pozitivně ovlivňuje vegetativní funkce, jako je srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku nebo termoregulaci. Hudba pomáhá zmírnit bolest, úzkost a strach. Léčivý účinek má jak poslech hudby, tak hra na hudební nástroje a zpěv.