SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ambulantní odlehčovací služba

Centrum Seňorina –  ambulantní odlehčovací služba je registrovaná sociální služba pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Nabízí denní podporu klientům a odlehčení jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit mu zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

Program ambulantní služby se zaměřuje na podporu a osobní rozvoj klientů dle individuálního plánu, který respektuje potřeby a zájem uživatele služby. Cílem je udržet soběstačnost klienta tak, aby mohl vést co nejdéle uspokojivý život v domácím prostředí. Vycházíme s principů Montessori, kde klíčovými slovy jsou respekt a potenciál.

Přístup ke klientovi je postaven na mottu Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Program zahrnuje

  • sociální kontakt s vrstevníky
  • aktivizační program včetně tréninku kognitivních funkcí mozku a kondičního cvičení
  • podporu při oblékání, stravování a běžných hygienických úkonech
  • stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
  • péči kvalifikovaných pečovatelek

Provoz odlehčovací služby ve všední dny od 8 do 18 hodin, a po dohodě lze smluvenou dobu užívání služby prodloužit oběma směry.

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Centrum Seňorina nabízí také pobytovou odlehčovací službu. Tuto formu péče ocení všichni, kteří se chystají například na dovolenou nebo jen potřebují na delší dobu opustit domov (kvůli práci, vyřizování na úřadech, vlastnímu lékaři apod.), přičemž nemají nikoho, kdo by se náležitě postaral o jejich blízkého.

Právě v takovýchto situacích využijete Centrum Seňorina, které zajistí kvalifikovanou péči o osoby s Alzheimerovou demencí, či jinými kognitivními poruchami. Zmíněné odlehčovací služby Centrum Seňorina nabízí ve dvou formách, výše popsanou ambulantní a také pobytovou.

V případě tzv. Pobytové odlehčovací služby je o klienta plnohodnotně postaráno v prostorách Centra Seňorina 24 hodin denně. Termínem „postaráno“ však není myšlena pouze strava, poskytnutá postel či pomoc při osobní hygieně. Jsou to totiž především vlídné, profesionální a ochotné pečovatelky, které každého klienta vítají s úsměvem na tváři a díky individuálnímu přístupu a empatii udělají vždy maximum pro jeho spokojenost.

Můžete v klidu odcestovat na dovolenou, v Centru Seňorina nebo přímo u vás doma dokážeme zajistit  pro vašeho blízkého komfort a bezpečí.

Ceny služby se řídí zákonem o sociálních službách a jsou limitovány maximální částkou 130 Kč/hod. péče v terénní odlehčovací službě, v pobytové a ambulantní odlehčovací službě je částka maximálně 120 Kč/hod. Pro vícedenní pobyty nabízíme tzv. balíčky, jejichž cena je zvýhodněna. Ceníky služeb jsou k dispozici zde.

Provoz a procesy v odlehčovacím Centru Seňorina se řídí standardy organizace, ty nejzásadnější, které by mohly zajímat veřejnost a potenciální zájemce, jsou k nahlédnutí zde, kompletní standardy jsou k dispozici zaměstnancům i uživatelům služby v kanceláři.

Centrum Seňorina Standard 1 Cíle a způsob poskytování

Centrum Seňorina Standard 3 Jednání se zájemcem o službu