SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ambulantní odlehčovací služba

Centrum Seňorina je registrovaná sociální odlehčovací služba pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Nabízí denní podporu klientům a odlehčení jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit mu zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

Program ambulantní služby se zaměřuje na podporu a osobní rozvoj klientů dle individuálního plánu, který respektuje potřeby a zájem uživatele služby. Cílem je udržet soběstačnost klienta tak, aby mohl vést co nejdéle uspokojivý život v domácím prostředí. Vycházíme s principů Montessori, kde klíčovými slovy jsou respekt a potenciál.

Přístup ke klientovi je postaven na mottu Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Program zahrnuje

  • sociální kontakt s vrstevníky
  • aktivizační program včetně tréninku kognitivních funkcí mozku a kondičního cvičení
  • podporu při oblékání, stravování a běžných hygienických úkonech
  • stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
  • péči kvalifikovaných pečovatelek

Provoz odlehčovací služby je ve všední dny od 8 do 18 hodin, po dohodě lze tuto dobu prodloužit oběma směry.

Klientům Centra Seňorina je k dispozici bohatý aktivizační program. Každé dopoledne mají kondiční cvičení a fyzioterapii a další dvě terapeutické činnosti je čekají během dne. Mezi nejčastější aktivity patří kognitivní trénink, kolektivní čtení, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, reminiscenční terapie, aromaterapie, dramaterapie nebo návštěva dětí v rámci projektu Mezigeneračně.

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Centrum Seňorina nabízí také pobytovou odlehčovací službu. Tuto formu péče oceníte, když se chystáte na dovolenou nebo potřebujete z jiného důvodu na delší dobu opustit domov (kvůli služební cestě, vyřizování na úřadech, podstoupení lékařského výkonu)a chcete, aby o vašeho blízkého bylo náležitě postaráno.

Centrum Seňorina zajišťuje nadstandartní kvalifikovanou péči o osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinak zapříčiněnou kognitivní poruchou. O tom, že se u nás mají klienti dobře, svědčí četné pozitivní hodnocení a dopisy od jejich blízkých nebo to, že se k nám klienti těší. Můžete v klidu odcestovat na dovolenou, v Centru Seňorina dokážeme zajistit  pro vašeho blízkého komfort a bezpečí.

V případě tzv. Pobytové odlehčovací služby je o klienta plnohodnotně postaráno v prostorách Centra Seňorina 24 hodin denně. Termínem „postaráno“ však není myšlena pouze strava, poskytnutá postel či pomoc při osobní hygieně. Jsou to totiž především vlídné, profesionální a ochotné pečovatelky, které každého klienta vítají s úsměvem na tváři a díky individuálnímu přístupu a empatii udělají vždy maximum pro jeho spokojenost.

Cena odlehčovací sociální služby

Ceny služby se řídí zákonem o sociálních službách a jsou limitovány maximální částkou 120 Kč/hod v pobytové a ambulantní odlehčovací službě. Pro vícedenní pobyty nabízíme tzv. balíčky, jejichž cena je zvýhodněna. Ceníky služeb jsou k dispozici zde.

Centrum Seňorina Standard 1 Cíle a způsob poskytování

Centrum Seňorina Standard 3 Jednání se zájemcem o službu