Kompletní aktivizační program v kalendáři

V kalendáři nově najdete kompletní aktivizační program na aktuální týden. Klienti ambulantní služby tak mohou volit dny, které v Centru Seňorina stráví, podle svých oblíbených činností. Čas začátku aktivity je spíše orientační, přesný čas závisí na potřebách a aktuálním stavu klientů.

Program je pestrý. Každý den od 9:30 probíhá fyzioterapie a kondiční cvičení. Do oběda a pak i odpoledne následují další aktivity, jako je kognitivní trénink a procvičování paměti, ergoterapie, dramaterapie, muzikoterapie, reminiscenční terapie, canisterapie, arteterapie nebo aromaterapie.

Kompletní program aktivit najdete v kalendáři.

Reminiscenční terapie v Centru Seňorina