Kolektivní čtení

Knihy

Během kolektivního čtení pečovatelka předčítá klientům a dává jim prostor k zamyšlení a vyjádření názoru. Někdy diskutujeme nad přečtenými pasážemi nebo o autorovi a jeho životě, pokud ho klienti znají.

K četbě volíme známou literaturu, jako jsou romány od F. M. Dostojevského, Ernesta Hemingwaye, Bohumila Hrabala, Boženy Němcové nebo Karla Čapka. Klienti si tak připomínají to, co stále mají někde v paměti.

Jindy čteme denní tisk, zpravodajské nebo společenské časopisy a bavíme se o tom, co se ve světě děje nového. Klientům to pomáhá s orientací v čase a událostech, které se jich týkají. Pokud je klient stále ještě dobrým čtenářem, může ostatním také předčítat.

Další pravidelné aktivizační činnosti v Centru Seňorina