Reportáže ze Seňoriny

Dramaterapie s Martou Ivanovič zapojuje myšlení a léčí duši

PhDr. Martu Ivanovičovou CSc., vystudovanou psycholožku a aktivizační pracovnici Centra seňorina, klienti milují pro její laskavost a empatický přístup. Mezi terapeutické činnosti, které v Centru Seňorina vede patří dramaterapie. 🎭.

Marta vypráví příběhy a současně používá loutky, maňásky nebo zvířecí postavičky a společně s klienty dotváří příběhy. Někdy se v příbězích zrcadlí reálné zkušenosti, jindy jde o volné větvení asociací. Marta používá také básně, pohádky nebo úryvky ze divadelních scénářů.

Obsah dramaterapie reaguje na zdravotní stav a momentální náladu účastníků a účastnic. Díky Martě a dramaterapii se klienti dokáží zklidnit zklidnění a následně i zapojení. Mají prostor projevit emoce, pracovat se sebou i s ostatními a často se i zasmějí.

Muzikoterapie aneb léčba hudbou s duem Vlny bytí

Jiří Hampl s Ivou Guzkovou vedou v odlehčovací službě Centrum Seňorina muzikoterapeutické aktivizace. Poprvé jsme je přivítali v létě 2021 a od té doby Jiří s Ivou naše klienty navštěvují pravidelně.
 
Zatímco Jiří hraje na kytaru a hang drum, Iva zpívá a používá speciální hudební nástroje určené k muzikoterapii či relaxaci. Způsob, jakým vedou muzikoterapii a celkový jejich přístup je kreativní, osobní a empatický.
 
Zaměřují se na oční kontakt s klienty a využití jemných dotyků, jako je držení za ruku nebo pohlazení. Do Seňoriny vždy vnesou velkou vlnu energie a dobrou náladu, kterou dokáží probudit ve všech přítomných. Oživují tak chvíle strávené hudbou, společným zpíváním i relaxací.

Vzpomínání ve skupině během reminiscenční terapie

Pro seniory s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence je vzpomínání ideální aktivitou, protože pracuje zejména s dlouhodobou a motorickou pamětí, kterou mají nemocní zachovanou i v pozdějších stádiích nemoci.

Vybavování textů písní nebo tanečních kroků, pohybů a jemné motoriky spojené s dříve vykonávanou prací funguje i v době, kdy už klient ztrácí schopnost mluvit. Člověku s demencí umožňuje vzpomínání prožívat úspěch i v pokročilejších fázích nemoci.

K reminiscenční terapii potřebujeme znát životní příběh. Pracujeme s tím, kde klient vyrůstal a žil, jaké bylo jeho dětství, kam chodil do školy, co rád dělal, jaká byla jeho profese, jak trávil svůj volný čas, jaké byly jeho denní rituály a zvyklosti.