Ergoterapie

Ergoterapie neboli pracovní terapie je léčebná metoda, která pozitivně ovlivňuje fyzický a duševní stav člověka s Alzheimerovou nemocí. Ergoterapie staví na předpokladu, že zapojení seniora do smysluplných a běžných denních aktivit, udržuje jeho soběstačnost a podporuje sebedůvěru.

Ergoterapie zahrnuje i běžné denní činnosti jako je mytí rukou, čištění zubů, příprava jídla, chůze, nakupování, vaření, pečení, psaní, věšení či skládání prádla.

Ergoterapie v Centru Seňorina

Cílem ergoterapie je udržet soběstačnost člověka postiženého syndromem demence co nejdéle a v maximální možné míře. Vedle toho mu ergoterapeutické činnosti umožňují prožívat radost ze splněných úkolů. Ergoterapie velmi dobře koresponduje s myšlenkou a mottem Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, kterým se řídíme v Centru Seňorina.

V rámci profesionální péče s klienty vytváříme individuální plán, který obsahuje individuální a realistické cíle, kterých můžeme společnými silami dosáhnout. Každý klient má jiné cíle. Pan Karel se například potřebuje rozchodit po návratu z nemocnice, zatímco paní Božena by ráda získala přístup k četbě denního tisku.

Ergoterapie probíhá v reálných situacích a to, buď v odlehčovacím centru pro seniory s demencí, nebo v domácím prostředí.

Videa s inspirací na domácí aktivizaci

Další pravidelné aktivizační činnosti v Centru Seňorina