Děkujeme za příspěvek na online kurzy pro pečovatele

Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle Olgy Havlové, díky němuž můžeme proškolit naše pečovatele a pečovatelky. Průběžné vzdělávání a rozvoj našich pracovníků považujeme za podstatnou podmínku poskytování kvalitní sociální služby.