CENÍK

Měsíční pobyt v pobytové odlehčovací službě stojí 21.000 až 26.000 Kč. Přesná cena závisí na stupni závislosti klienta a náročnosti péče. V ceně je zahrnuta strava, ubytování, aktivizační činnosti a individuální podpora a péče.

Měsíční pobyt v ambulantní odlehčovací službě, pokud je klient vyzvedáván ještě před večeří se pohybuje kolem 7.000 Kč až 8.000 Kč. V ceně je zahrnuta strava, aktivizační činnosti a individuální podpora a péče.

Ceny za konkrétní poskytované služby

Cena za ubytování

250 Kč za osobu na noc / 7.500 Kč za měsíc (30 nocí)

Ceny za stravování

205 Kč za celodenní stravování / 6.150 Kč za měsíc (30 dní)

 • 20 Kč za snídani / 600 Kč za snídaně na měsíc (30 dní)
 • 15 Kč za dopolední svačinu / 450 Kč za dopolední svačiny na měsíc (30 dní)
 • 95 Kč za oběd / 2.850 Kč za obědy na měsíc (30 dní)
 • 15 Kč za odpolední svačinu / 450 Kč za odpolední svačiny na měsíc (30 dní)
 • 45 Kč za večeři / 1.350 Kč za večeře na měsíc (30 dní)
 • 15 Kč za celodenní pitný režim / 450 Kč za pitný režim na měsíc (30 dní)

Cena za úkony podpory a péče

135 Kč za hodinu za činnosti spadající do kategorie podpora a péče (podle skutečně spotřebovaného času)

Poskytované úkony podpory a péče

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití – naporcování, ohřátí, podání stravy, nalití nápoje do sklenky nebo hrnku (ohřátí
  nebo zchlazení pití, připomenutí pitného režimu.
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek – přichystání oblečení, včetně potřebné podpory a pomoci při oblékání nebo svlékání oblečení či obuvi, pomoc se vztahuje také na speciální pomůcky , jako je ortéza apod.
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – pomoc při zvedání z lůžka/vozíku, přistavení vozíku (nebo chodítka), přidržení při přesedání. V případě potřeby je tato pomoc poskytována za asistence rodinného příslušníka nebo dvěma pracovníky.
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru – pracovnice poskytuje potřebnou podporu pro pohyb v prostorách služby i mimo ní např. přidržení klienta, pomoc při otevírání a zavírání dveří, procházka mimo zařízení.
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny – pomoc při běžném mytí u umyvadla, při sprchování, koupeli či při mytí na lůžku.
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty – mytí hlavy, rozčesání, učesání vlasů, vysušení vlasů, stříhání zdravých nehtů na rukou či nohou. Služba neposkytuje odbornou péči, jako je pedikúra nebo kadeřnické služby, ale rádi vám je zprostředkujeme.
 • Pomoc při použití WC – usazení na WC a vstávání z něj, pomoc při svléknutí a obléknutí nezbytného oblečení (včetně výměny inkontinenčních pomůcek), případně pak pomoc s hygienou po vykonání potřeby. Pomoc je poskytována také na toaletním křesle – v rámci tohoto úkonu je poskytnuto také vynesení, umytí a desinfekce nádoby.
 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – arteterapie, canisterapie, reminiscenční terapie, společné vaření.
 • Terapeutické činnosti poskytujeme individuální či skupinovou formou.
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, fyzioterapie a kondiční cvičení, trénink paměti. Tyto činnosti poskytujeme individuální či skupinovou formou.

U činností, které jsou realizovány ve skupině, jako jsou vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické, účtujeme úhradu každému klientovi zvlášť podle skutečně spotřebovaného času při této aktivitě.

Jak se cena za odlehčovací sociální službu platí

Cenu za pobyt, stravu a péči v odlehčovacím Centru Seňorina uhradíte :

 1. Při rezervaci pobytu vystavujeme zálohovou fakturu na rezervační poplatek 1.500 Kč, který se platí při podání žádosti v případě, že je domluven konkrétní termín nástupu do pobytové odlehčovací služby. v případě nástupu klienta v dohodnutý termín je tento poplatek zahrnut do vyúčtování jako vratná záloha, v opačném případě je použit na úhradu nákladů spojených s administrativní přípravou nástupu do odlehčovací služby
 2. Na konci pobytu se platí konečná vyúčtovací faktura za pobyt, stravu, úkony podpory a péče a fakultativní služby. Vyúčtovací fakturu za poskytnuté služby posílá poskytovatel do týdne po ukončení pobytu klienta, zpravidla na začátku následujícího měsíce.

Nárok na vrácení zálohy klient má v případě, že:

 • je v době nástupu do pobytové odlehčovací služby již trvale umístěn v jiném zařízení,
 • je v době nástupu nemocný, popřípadě hospitalizovaný,
 • dohodnutý pobyt je zrušen nejpozději 3 týdny před nástupem do pobytové odlehčovací služby Centrum Seňorina.