Kalendář akcí

Seznam plánovaných akcí:

Čvc
30
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Čvc 30 @ 9:30 – 10:00
Dramaterapie
Čvc 30 @ 10:00 – 11:00

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické.

Dramaterapii je možné použít i při aktivizační práci se seniory s demencí. Použití pro tuto skupinu klientů má však svá specifika daná nejen úbytkem kognitivních schopností klientů, ale i jejich fyzickými a zdravotními omezeními. Také cíl je poněkud jiný. Cílem dramaterapie a příbuzných metod u seniorů s demencí je především :

  • stimulovat řeč a kognitivní funkce (myšlení, paměť, vnímání);
  • podporovat schopnost soustředit se a spolupracovat;
  • zprostředkovat prožitek pozitivních a radostných emocí.
Kognitivní trénink – paměť, slovní zásoba, logické uvažování apod.
Čvc 30 @ 11:00 – 11:30
Čvc
31
So
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Čvc 31 @ 9:30 – 10:00
Kognitivní trénink – paměť, slovní zásoba, logické uvažování apod.
Čvc 31 @ 11:00 – 11:30
AROMATERAPIE
Čvc 31 @ 15:00 – 16:00
Srp
1
Ne
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Srp 1 @ 9:30 – 10:00
Dramaterapie
Srp 1 @ 10:00 – 11:00

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické.

Dramaterapii je možné použít i při aktivizační práci se seniory s demencí. Použití pro tuto skupinu klientů má však svá specifika daná nejen úbytkem kognitivních schopností klientů, ale i jejich fyzickými a zdravotními omezeními. Také cíl je poněkud jiný. Cílem dramaterapie a příbuzných metod u seniorů s demencí je především :

  • stimulovat řeč a kognitivní funkce (myšlení, paměť, vnímání);
  • podporovat schopnost soustředit se a spolupracovat;
  • zprostředkovat prožitek pozitivních a radostných emocí.
Kognitivní trénink – paměť, slovní zásoba, logické uvažování apod.
Srp 1 @ 11:00 – 11:30
Srp
2
Po
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Srp 2 @ 9:30 – 10:00