ZAPOJÍTE SE?

Pracujeme srdcem, s osobním nasazením, kreativně a se zdravým rozumem na naplnění naší vize a poslání. Jsme mladý poskytovatel sociálních služeb – naší registraci bude rok. To v praxi znamená, že ačkoli dodržujeme státem regulované ceny za sociální služby, nemáme zatím nárok na dotaci. Ani státní, ani městskou. Prý až nám budou aspoň dva roky… Úhrady od našich klientů nepokryjí náklady na služby, které jim poskytujeme.

Svou práci můžeme dělat dobře díky podpoře dárců. I vy se můžete zapojit. Zapojíte se?

Jakákoli forma vaší pomoci je pro kvalitu služby a tím pádem pro naše klienty moc důležitá.

Jakým způsobem se můžete zapojit?

FINANČNĚ

Pro finanční podporu jsme založili transparentní Nadační fond Seňorina, jehož správní rada rozhoduje o oblastech či projektech, které budou z fondu podpořeny.

jednorázovým darem – můžete specifikovat, na co je váš příspěvek určen, nebo jeho využití nechat na naší aktuální potřebě. Možnosti využití najdete např. níže v seznamu věcných darů, nebo se můžeme dohodnout individuálně. To základní, na co měsíčně potřebujeme finance, jsou odměny pro personál a nájemné.

pravidelným příspěvkem – každá drobná částka nám může pomoci

Číslo bankovního účtu nadačního fondu u Komerční banky, na který můžete přispět libovolným obnosem, je 115-1710210277/0100. Do poznámky uveďte prosím své jméno pro účely zveřejnění seznamu dárců. Pro váš dar vystavíme darovací smlouvu.

MEDIÁLNĚ

Pokud rozumíte marketingu a nebo máte kontakty do různých médií, můžete věnovat váš čas a kompetenci. Aby se snáz o našich službách dozvěděli ti, kterým můžeme být prospěšní.

– článkem, kontaktem do rádia, TV, časopisu…, odborným vedením marketingu a PR

– inzerce volných pracovních pozic, pořádaných seminářů a akcí

VĚCNÝM DAREM

Možná máte doma nebo po svém blízkém něco, co už nebudete potřebovat, a nám a našim klientům by to pomohlo usnadnit život.

– co potřebujeme:

spotřební materiál jako drogerie, desinfekce, inkontinentní podložky, úklidové prostředky, protizápachové odpadkové pytle, …

pomůcky pro snazší mobilitu, hygienu, (konkrétně opěrné chodítko, invalidní vozík, sprchovací židle, toaletní židle) …

terapeutické pomůcky

drobné vybavení interiéru (sedáky na židli, lampičky, …)

kancelářské vybavení, papír a náplň do tiskárny a další kancelářský materiál

HW – 2 notebooky na trénink kognitivních funkcí pomocí Happy Neuron software

SW – kancelářský (Office), administrační pro evidenci provozu sociální služby, apod.

DOBROVOLNICKY

– vás a váš čas rádi využijeme po proškolení v Centru (čtení, vyprávění, aktivizace, osobní asistence, procházky…), nebo na další práce mimo přímou péči (administrativu, marketing, pomocné práce, …)

– nabízíme možnost realizovat praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů se zaměřením na naši cílovou skupinu, stážistům

Pokud byste chtěli naši výzvu k zapojení a konkrétní potřeby šířit dál, budeme rádi – využijte ikon pro sdílení na sociálních sítích: