ZPÍVÁNÍ KOLED, DÁRKY A SPOUSTA ZÁBAVY, TO VŠE NA VÁNOČNÍ BESÍDCE

V úterý 19.12. proběhla v Centru Seňorina vánoční besídka a že bylo veselo! Zazpívaly dobrovolnice Štěpánka s Petrou a úspěch měly stejně jako loni. Mezi koledy zařadily také píseň „Olga má narozeniny, my máme přání jediný…“ , neboť naše klientka shodou náhod slavila úžasné 90. narozeniny. Oslavenkyně, paní Olga, byla z písně i z kytičky růží, kterou dostala, opravdu dojatá. Na závěr besídky klienti dostali drobné dárky a s rozdáváním pomáhal malý dobrovolník Ondra.

Chtěli bychom poděkovat našim podporovatelům, díky nimž jsme mohli obdarovat i naše pečovatelky, které si to za svou náročnou a zodpovědnou práci opravdu zaslouží. Jmenovitě děkujeme herečce Národního divadla, Martině Preissové, která věnovala 4 vstupenky na představení, paní paní Vendule Mikšovské za dárkové taštičky s poukazy, Haně Sáře Korcové mimo jiné za osobní dopis s poděkováním za náročnou práci, kterým doprovodila poukazy na manikúru, pedikúru a masáž a další milé drobnosti. Velkou zásilku kosmetických přípravků nám poslala společnost Mary Kay prostřednictvím paní Marie Dobešové, za což jsme i za naše pečovatelky opravdu vděční.

Ještě jednou mockrát děkujeme a přejeme vám všem šťastné a veselé Vánoce!

Přikládáme PF 2018 a přejeme hodně štěstí v novém roce.

PF 2018 CentrumSeňorina2