SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DENNÍ STACIONÁŘ

Centrum Seňorina –  denní stacionář je registrovaná ambulantní sociální služba pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Nabízí denní podporu klientům a odlehčení jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit mu zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

Program stacionáře se zaměřuje na podporu a osobní rozvoj klientů dle individuálního plánu, který respektuje potřeby a zájem uživatele služby. Cílem je udržet soběstačnost klienta tak, aby mohl vést co nejdéle uspokojivý život v domácím prostředí. Vycházíme s principů Montessori, kde klíčovými slovy jsou respekt a potenciál.

Přístup ke klientovi je postaven na mottu Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Program zahrnuje

  • sociální kontakt s vrstevníky
  • aktivizační program včetně tréninku kognitivních funkcí mozku a kondičního cvičení
  • podporu při oblékání, stravování a běžných hygienických úkonech
  • stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
  • péči kvalifikovaných pečovatelek

Provoz stacionáře ve všední dny od 8 do 18 hodin, a po dohodě lze smluvenou dobu užívání služby prodloužit oběma směry.

TERÉNNÍ A POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Centrum Seňorina nabízí terénní a pobytovou odlehčovací službu. Tuto formu péče ocení všichni, kteří se chystají například na dovolenou nebo jen potřebují na delší dobu opustit domov (kvůli práci, vyřizování na úřadech, vlastnímu lékaři apod.), přičemž nemají nikoho, kdo by se náležitě postaral o jejich blízkého.

Právě v takovýchto situacích využijete Centrum Seňorina, které zajistí kvalifikovanou péči o osoby s Alzheimerovou demencí, či jinými kognitivními poruchami. Zmíněné odlehčovací služby Centrum Seňorina nabízí ve dvou formách.

Pokud dáváte přednost tomu, aby si váš blízký nemusel zvykat na nové prostředí a potřebná péče probíhala u vás nebo u klienta doma, pak řešením je tzv.Terénní odlehčovací služba. Podstatou této formy péče je práce kvalifikovaného a zkušeného pracovníka vykonávaná přímo v domácnosti klienta, přičemž rozsah činností, které tento pracovník může poskytnout, sahá od pomoci s osobní hygienou, přes drobné domácí práce, až po nejrůznější aktivizační činnosti, trénink paměti a mnohé další.

Oproti tomu v případě tzv. Pobytové odlehčovací služby je o klienta plnohodnotně postaráno v prostorách Centra Seňorina. Termínem „postaráno“ však není myšlena pouze strava, poskytnutá postel či pomoc při osobní hygieně. Jsou to totiž především vlídné, profesionální a ochotné pečovatelky, které každého klienta vítají s úsměvem na tváři a díky individuálnímu přístupu a empatii udělají vždy maximum pro jeho spokojenost.

Můžete v klidu odcestovat na dovolenou, v Centru Seňorina nebo přímo u vás doma dokážeme zajistit  pro vašeho blízkého komfort a bezpečí.

Ceny služby se řídí zákonem o sociálních službách a jsou limitovány maximální částkou 130 Kč za hodinu péče. Pro vícedenní pobyty nabízíme tzv. balíčky, jejichž cena je zvýhodněna. Ceník služeb je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Žádost o sociální službu, vstupní dotazník a formulář pro vyjádření lékaře si můžete stáhnout na tomto odkazu: Žádost o službu, vstupní dotaznik a potvrzení lékaře