SEMINÁŘE

Doplňující oblastí činnosti Centra Seňorina je vzdělávání, tréninky kognitivních funkcí mozku a preventivně osvětová činnost formou přednášek, seminářů a diskuzí nad souvisejícími tématy s odborníky a zajímavými hosty.

Aktuální nabídku termínů najdete vždy v sekci AKCE A SEMINÁŘE.

Výběr konkrétních seminářů, kurzu a aktivit:

  • Akreditovaný kurz MONTESSORI V PÉČI O SENIORY, Mgr. Kateřina Pinkasová
  • Akreditovaný kurz DUCHOVNÍ ROZMĚR V PÉČI O SENIORYMgr. Deborah Kamínská, PhD.
  • Akreditovaný kurz KOMUNIKACE S ČLOVĚKEM S DEMENCÍ, Mgr. Danuše Maurerová
  • Kurz tréninku v programu HAPPY NEURON, lektorka Mgr. Jarka Švarcbachová
  • Kurz seznámení s kraniosakrální terapií s praktickým nácvikem, Mgr. Deborah Kamínská, PhD.

Pokud projevíte zájem o některý z připravených kurzů a nebude termín jeho konání v aktuální nabídce, kontaktujte nás. Vypisujeme termíny pro jednotlivé  zájemce i celé organizace.