Předvánoční poděkování

K vánocům už neodmyslitelně patří dárky, a to dárky všeho druhu. I Centrum Seňorina v předstihu dostalo krásné dárky. A jsme za ně opravdu vděční. Provoz centra by se bez nich neobešel a nemohli bychom naplnit kvalitu péče a individuální přístup ke klientům, o což už téměř 4 roky usilujeme.  A byly to dárky (granty) od různých nadací, ale taky od jednotlivců nebo firem. Byly to dárky finanční, ale i věcné nebo dobrovolnické. Děkujeme samozřejmě všem! Ty nejvýznamnější nám vydrží dokonce po celý příští rok.

 

Jmenovitě patří velký dík Nadaci ČEZ, která už poněkolikáté podpořila svým grantem základní fungování služby,  postavené na principech Montessori. Přispěla na příští rok na odměnu pro jednu pečovatelku, na pronájem vybaveného prostoru a také na supervizi a metodické vedení, které jsou pro profesionální práci pracovníků v sociálních službách nezbytné.

Dalším velkým darem je pro nás příspěvek Moneta Money Bank na rozšíření a rozvoj aktivizace pro klienty. Přibudou nové terapie, navýšíme čas, kdy s klienty pracují aktivizační pracovníci, a průběžně sestavíme manuálek se zpětnou vazbou, tipy na individuální přístup, se zkušenostmi s úspěšnými i problematickými situacemi, apod. Aktivizační program spouštíme naplno od ledna a moc za to děkujeme.

Do třetice bychom rádi poděkovali Nadaci České Spořitelny, která pro celý příští rok zajistí finančně naši pravidelnou „Kavárnu“ neboli Trénink mozku v ceně kávy. Každou středu dvě hodinky odpoledne udrží naši klienti pozornost, střídavě se podle schopností a nálady zapojují do tréninku paměti, počítání, skládání slov nebo doplňování přísloví, a na závěr si všichni společně zazpívají v obýváku ty své oblíbené lidovky. Výhodou je, že se právě na tyto dvě hodiny mohou připojit i návštěvníci z řad veřejnosti, kteří se třeba doma cítí osamělí a těší se, že přijdou do příjemného prostředí a mezi lidi. Paní Růženka z Braníka například za tři roky vynechala návštěvu „Kavárny“ jen jednou. I za ni moc děkujeme.

My máme díky našim dárcům opravdu veselé vánoce.