NÁŠ TÝM

JarkaKalendar

Ředitelka Centra Seňorina Mgr. Jarka Švarcbachová stála u zrodu denního stacionáře a odlehčovacích služeb a spolu s terapeuty a odborníky je spolutvůrcem koncepce „péče, vzdělávání a terapie“ pro klienty a jejich rodinné příslušníky. Absolvovala akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách, kurz Manažerská práce poskytovatele sociálních služeb a Výcvik trenérů kognitivních funkcí. Posledních několik let se věnuje individuální i skupinové podpoře osobního rozvoje, kariéry a uplatnění ve společnosti a na trhu práce jako akreditovaný kouč. Vedla projekty zaměřené na aktivní a důstojné stárnutí, spolupracovala s neziskovými organizacemi v sociální oblasti (např. s Gender studies – Mezi péčí a prací, Život 90 – týrání seniorů, Prostor Plus – potenciál na trhu práce po 50, aj.) v ČR i na evropské úrovni.

„Stavím na respektu, individuálním přístupu a nových poznatcích v oboru s jediným cílem: aby se klientům i jejich blízkým navzdory neúprosné diagnóze v rámci daných limitů  dobře žilo. Svou roli v Centru Seňorina  chápu jako roli leadera, který vede tým motivovaných, vzdělaných a zkušených kolegů a kolegyň ke kvalitní službě klientům a jejich rodinným příslušníkům a blízkým.

IMG_2592

Bc. Veronika Matysová, sociální pracovnice, pracuje empaticky a spolehlivě s klienty a jejich rodinami, vede a podporuje v náročné práci pracovnice v přímé péči.

Veronika dosáhla vzdělání jako zdravotnický asistent a sociální pracovník na Husitské teologické fakultě UK,  a má bohaté zkušenosti se seniory i s klienty s demencí.

 

 

petra2

 

Petra Brodská pracuje v Centru Seňorina jako projektová manažerka.

Má na starosti projekty Nadačního fondu Seňorina. Komunikuje se spolupracujícími a partnerskými organizacemi. Na starost má také dobrovolnictví a jiné společensky odpovědné a aktivity.

 

 

 

 

 

 

katka (2)

Lektorka Montessori v péči o seniory Mgr. Kateřina Pinkasová vystudovala Pedagogickou fakultu UK obor angličtina – hudební výchova a přes 10 let se věnovala výuce angličtiny. „Souhrou více okolností jsem se začala věnovat práci se seniory, pracovala jsem v dobrovolnickém centru Protěž jako terénní asistent v domácnostech seniorů.“ Kateřina je absolventkou kurzu Pracovník v sociálních službách a dalších specializovaných kurzů (vytváření knihy Z mého života, hudba v péči o seniory, kraniosakrální terapie, aromaterapie a další). V Centru Seňorina vytváří metodiku pro profesionální i neformální pečující založenou na principech Montessori pedagogiky a vede akreditovaný kurz „Montessori principy v péči o seniory“.

 

 

 

DSC_0613

Mgr. Markéta Veselá připravuje, organizuje a koordinuje semináře pořádané Centrem Seňorina, akreditované kurzy a další  akce pro veřejnost.

Dobrovolnicky se zapojuje do aktivit Nadačního fondu Seňorina.

 

 

 

 

 

 

 

debora (2)

Mgr. Deborah Kamínská, PhD., terapeutka s duchovním přesahem, zaměřená na celistvost člověka. Pro pracovníky denního stacionáře i pro další zájemce realizuje seminář Duchovní rozměr v péči o seniory. Nabízí dále kranio sakrální terapii (KST), nejen klientům, rodinným příslušníkům, ale také těm, kteří již jako terapeuti pracují a chtějí si doplnit vzdělání, nebo začátečníkům, kteří hledají cestu.

„Provázím a profesionálně podporuji člověka  v tísni, v životních turbulencích a na křižovatkách již více než 10 let. Během té doby jsem si přestala říkat terapeut… I když získávám stále větší zkušenost, roste ve mě zároveň hluboký obdiv k lidem a pokora před každým životním příběhem, který se přede mnou otvírá… Každý člověk je tvůrce svého života, jen on VÍ… někde hluboko v sobě ví. Často jsou všechna zemětřesení v našem životě k tomu, abychom přišli sami k sobě, dotkli se svého nitra a objevili svou moudrost.. svou cestu. Zní to jednoduše, v životě to tak jednoduché není.“ Více zde: http://brana-promeny.webnode.cz/