NÁŠ TÝM

Ředitelka Centra Seňorina Mgr. Jarka Švarcbachová stála u zrodu registrované odlehčovací sociální služby na podporu klientů s demencí a jejich rodin.  Původním vzděláním informatik na MFF UK, po následné 10ti leté manažerské praxi v IT absolvovala akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách, kurz Manažerská práce poskytovatele sociálních služeb a Výcvik trenérů kognitivních funkcí. Především s cílem získat kvalifikaci v novém oboru. Posledních několik let mimo jiné pracuje jako akreditovaný kouč. Vedla projekty zaměřené na aktivní a důstojné stárnutí, spolupracovala s neziskovými organizacemi v sociální oblasti (např. s Gender studies – Mezi péčí a prací, Život 90 – týrání seniorů, Prostor Plus – potenciál na trhu práce po 50, aj.) v ČR i na evropské úrovni. Na podporu rodin, do kterých vstoupil „pan Alzheimer“, založila Nadační fond Seňorina, kde se aktivně angažuje (www.nfsenorina.cz).

„Stavím na respektu, individuálním přístupu a nových poznatcích v oboru s jediným cílem: aby se klientům i jejich blízkým navzdory neúprosné diagnóze v rámci daných limitů dobře žilo. Svou roli v Centru Seňorina  chápu jako roli leadera, který vede tým motivovaných, vzdělaných a zkušených kolegů a kolegyň ke kvalitní službě klientům a jejich rodinným příslušníkům a blízkým.“

 

Bc. Veronika Matysová, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice, která pracuje empaticky a spolehlivě s klienty a jejich rodinami, vede a podporuje v náročné práci pracovníky v přímé péči a aktivizační pracovníky. Spolu s ředitelkou centra plánuje rozpočet a strategii realizace služeb.

Veronika dosáhla vzdělání jako zdravotnický asistent a sociální pracovník na Husitské teologické fakultě UK,  a má bohaté zkušenosti se seniory i s klienty s demencí.

 

 

Mgr. Jana Vítková zastupuje sociální pracovnici, má na starost klientské smlouvy, individuální plány a komunikaci s rodinami klientů. Kromě toho zpracovává žádosti o granty městských částí a jiných státních institucí.

 

 

 

 

 

Andrea Dančová, připravuje podklady pro mzdy a komunikuje s účetní firmou, v případě potřeby a kapacity vypomáhá s administrací grantových projektů.

 

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Andertová zvládá v Centru Seňorina několik rolí. Kromě přímé péče o klienty a aktivizace plánuje jídelníček a zajišťuje nákupy, ale také připravuje podklady pro fakturaci rodinám klientů a má na starosti provoz, neboli aby u nás v Centru Seňorina všechno fungovalo. Ať už v jakékoli roli, reaguje ochotně na nečekané situace a snaží se nalézt řešení.

 

 

 

Pracovnice v přímé péči a koordinátorka aktivizačního programu Michaela Berkovičová má kromě péče o naše klienty na starost plánování aktivit, podporu kolegyň při realizaci aktivizací a také zpracování manuálu, který vychází z naší praxe. Její pozice je podpořena grantem Moneta Money Bank.

 

 

 

 

DSC_0613

Markéta Veselá, DiS. připravuje, organizuje a koordinuje semináře pořádané společností Seňorina, především akreditované kurzy u MPSV: Montessori principy v péči o seniory a Duchovní rozměr v péči o seniory.

Pokud máte zájem o některý z našich uvedených kurzů, napište Markétě na seminar@centrum-senorina.cz

 

 

 

 

katka (2)

Lektorka Montessori v péči o seniory Mgr. Kateřina Pinkasová vystudovala Pedagogickou fakultu UK obor angličtina – hudební výchova a přes 10 let se věnovala výuce angličtiny. „Souhrou více okolností jsem se začala věnovat práci se seniory, pracovala jsem v dobrovolnickém centru Protěž jako terénní asistent v domácnostech seniorů.“ Kateřina je absolventkou kurzu Pracovník v sociálních službách a dalších specializovaných kurzů (vytváření knihy Z mého života, hudba v péči o seniory, kraniosakrální terapie, aromaterapie a další). V Centru Seňorina vytváří metodiku pro profesionální i neformální pečující založenou na principech Montessori pedagogiky a vede akreditovaný kurz „Montessori principy v péči o seniory“.

 

 

 

 

debora (2)

Mgr. Deborah Kamínská, PhD., terapeutka s duchovním přesahem, zaměřená na celistvost člověka. Pro pracovníky denního stacionáře i pro další zájemce realizuje seminář Duchovní rozměr v péči o seniory. Nabízí dále kranio sakrální terapii (KST), nejen klientům, rodinným příslušníkům, ale také těm, kteří již jako terapeuti pracují a chtějí si doplnit vzdělání, nebo začátečníkům, kteří hledají cestu.

„Provázím a profesionálně podporuji člověka  v tísni, v životních turbulencích a na křižovatkách již více než 10 let. Během té doby jsem si přestala říkat terapeut… I když získávám stále větší zkušenost, roste ve mě zároveň hluboký obdiv k lidem a pokora před každým životním příběhem, který se přede mnou otvírá… Každý člověk je tvůrce svého života, jen on VÍ… někde hluboko v sobě ví. Často jsou všechna zemětřesení v našem životě k tomu, abychom přišli sami k sobě, dotkli se svého nitra a objevili svou moudrost.. svou cestu. Zní to jednoduše, v životě to tak jednoduché není.“ Více zde: http://brana-promeny.webnode.cz/