NÁŠ TÝM

Zakladatelka a ředitelka Centra Seňorina Mgr. Jarka Švarcbachová svou iniciativou, osobní časovou i finanční investicí vybudovala centrum registrované odlehčovací sociální služby na podporu klientů s demencí a jejich rodin.

Původním vzděláním informatik na MFF UK, s desetiletou manažerskou praxí v IT a akreditací v České asociaci koučů, se více než 6 let věnuje vedení a zvyšování kvality sociálních služeb pro klienty s demencí. Před vstupem do nového oboru absolvovala také kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurz Manažerská práce poskytovatele sociálních služeb a Výcvik trenérů kognitivních funkcí. Především s cílem získat kvalifikaci pro novou oblast svého působení.

Inspiruje se v zahraničí – do ČR „přivezla“ metodiku Montessori v péči o seniory. Absolvovala workshop „otce“ této metodiky Dr. Camerona Campa z USA a stáž u gerontoložky Gail Elliot v Kanadě, kde také získala certifikát z metody DementiAbility.

Na podporu rodin, do kterých vstoupil „pan Alzheimer“, založila také Nadační fond Seňorina, kde se aktivně angažuje (www.nfsenorina.cz).

„Stavím na respektu, individuálním přístupu a nových poznatcích v oboru s jediným cílem: aby se klientům i jejich blízkým navzdory neúprosné diagnóze v rámci daných limitů dobře žilo. Svou roli v Centru Seňorina  chápu jako roli leadera, který vede tým motivovaných, vzdělaných a zkušených kolegů a kolegyň ke kvalitní službě klientům a jejich rodinným příslušníkům a blízkým.“

 

Ing. Lenka Václavíková, zástupkyně ředitelky a ekonomicko-provozní manažerka Centra Seňorina má na starost, jak jinak, zajištění provozu, především po ekonomické stránce. Rozpočet,  příprava žádostí o granty a dotace a jejich vyúčtování, financování oprav, pravidelné platby všeho druhu, kontrola podkladů pro mzdy a úzká kooperace s ředitelkou a vedoucí sociální služby – to je základní náplň Lenčiny práce.

 

 

 

Bc. Veronika Matysová, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice, která pracuje empaticky a spolehlivě s klienty a jejich rodinami, ve spolupráci se svou zástupkyní Janou připravuje plán péče pro klienty i plán služeb pečovatelek. Podílí se na přípravě rozpočtu a strategii realizace služeb.

Veronika dosáhla vzdělání jako zdravotnický asistent a sociální pracovník na Husitské teologické fakultě UK,  a má bohaté zkušenosti se seniory i s klienty s demencí.

 

 

Mgr. Vladimíra Čížková zastupující sociální pracovnice, která má na starost komunikaci s rodinami klientů a individuální plány klientů, klientské smlouvy a dále také příjmy a odchody klientů i dokumentaci s využíváním služby související.

 

 

 

 

Jarmila Andertová zvládá v Centru Seňorina několik rolí. Kromě přímé péče o klienty a aktivizace plánuje jídelníček a zajišťuje nákupy, ale také připravuje podklady pro fakturaci rodinám klientů a má na starosti provoz, neboli aby u nás v Centru Seňorina všechno fungovalo. Koordinuje grantový projekt na podporou péče a nově také působí jako lektorka kurzu Montessori v péči o seniory. Ať už je v jakékoli roli, reaguje ochotně na nečekané situace a snaží se nalézt řešení.

 

 

 

Lektorka Montessori v péči o seniory Mgr. Jana Návarová vede akreditovaný kurz „Montessori principy v péči o seniory“. Zároveň pracuje v Denním stacionáři Akord s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby. Ve své práci využívá principy Montessori.

 

 

 

 

debora (2)

Mgr. Deborah Kamínská, PhD., terapeutka s duchovním přesahem, zaměřená na celistvost člověka. Pro pracovníky denního stacionáře i pro další zájemce realizuje seminář Duchovní rozměr v péči o seniory. Nabízí dále kranio sakrální terapii (KST), nejen klientům, rodinným příslušníkům, ale také těm, kteří již jako terapeuti pracují a chtějí si doplnit vzdělání, nebo začátečníkům, kteří hledají cestu.

„Provázím a profesionálně podporuji člověka  v tísni, v životních turbulencích a na křižovatkách již více než 10 let. Během té doby jsem si přestala říkat terapeut… I když získávám stále větší zkušenost, roste ve mě zároveň hluboký obdiv k lidem a pokora před každým životním příběhem, který se přede mnou otvírá… Každý člověk je tvůrce svého života, jen on VÍ… někde hluboko v sobě ví. Často jsou všechna zemětřesení v našem životě k tomu, abychom přišli sami k sobě, dotkli se svého nitra a objevili svou moudrost.. svou cestu. Zní to jednoduše, v životě to tak jednoduché není.“ Více zde: http://brana-promeny.webnode.cz/

 

Ve spodní fotogalerii prezentujeme naše profesionální, zodpovědné, kreativní a empatické pracovnice a pracovníky v přímé péči i pro aktivizaci. Při práci je můžete vidět v našem facebookovém okénku tady.