Nejen Novinky.cz lákají na kurz Montessori v péči o seniory

Nejen Novinky.cz lákají na kurz Montessori v péči o seniory

Kurz pořádaný v Centru Seňorina vychází z příručky pro rodinné i profesionální pečovatele, Montessori principy v péči o seniory, zpracované Kateřinou Pinkasovou. Kurz přinese pečujícím užitečné informace a praktické rady. Zazní správné a efektivní způsoby komunikace s člověkem postiženým demencí, co a jakým způsobem mu sdělovat.

Dále se posluchači dozví, jak správně připravit prostředí seniorům, tak, aby mohli individuálně rozvíjet vlastní dovednosti, samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupráce. Velký důraz je kladen na individualitu seniora a jeho schopnosti. Na kurzu se dozvíte, jak správně vybrat aktivity pro seniora a jak ověřit, zda jsou vhodné a efektivní.

Kurz je určen jak profesionálním pečujícím, tak všem, kdo chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v péči o seniory směrem k hledání potenciálu kvality života navzdory stáří, demenci či jinému omezení. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.