PODÍVEJTE SE, JAK SE VYVEDLA MEZISVÁTEČNÍ KAVÁRNA

Kavárna se konala dokonce i mezi svátky a mile nás překvapila velká účast. Za zvuků zimní jazzové relaxační hudby se hrály různé hry a všichni se skvěle bavili, smáli se a užívali si povánoční pohody.

Někteří měli kafíčko, jiní zase čaj, ale všichni si pochutnávali na domácím cukroví – hlavně perníčky byly hned pryč!