DÍKY PODPOŘE NADACE ČEZ MAJÍ NAŠI KLIENTI PÉČI, JAKOU SI ZASLOUŽÍ

Díky projektu „Montessori principy v péči o seniory“ Nadačního fondu Seňorina a finanční podpoře Nadace ČEZ budou mít senioři s Alzheimerovou chorobou v Centru Seňorina i v příštím roce kvalitnější péči.

Bez státní dotace nelze registrovanou odlehčovací sociální službu realizovat. Proto jsme z příspěvku na roční mzdu jedné pečovatelky, na prostředí centra a metodiku práce Montessori opravdu nadšeni.

Není lehké být průkopníkem kvalitních služeb pro osoby s demencí a jejich rodiny a bez podpory Nadace ČEZ by to šlo opravdu těžce.

Velmi si toho vážíme a děkujeme!

nadace-cez-logo