Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu

Děkujeme Nadaci ČEZ za dlouholetou podporu a finanční příspěvky na realizaci našich služeb pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Přístup pečovatelů a pečovatelek postavený na principech Montessori je pro kvalitu péče a aktivizačního programu velmi důležitý, závisí na něm prožívání každého okamžiku klientů, kteří už bohužel ztrácejí orientaci, slovní zásobu, paměť a v důsledku toho i sebeobslužnost a sebevědomí.

Příspěvek na mzdu pečovatelky a vybavené prostředí, který jsme opět získali, nám pomůže kvalitu odlehčovací služby udržet na nadstandardní úrovni. Děkujeme za klienty i jejich rodiny.

Více o tom, jak s klienty pracujeme, můžete vidět v okénku reportáží.