Kalendář akcí

Seznam plánovaných akcí:

Dub
12
Po
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Dub 12 @ 9:30 – 10:00
Kognitivní trénink – paměť, slovní zásoba, logické uvažování apod.
Dub 12 @ 11:00 – 11:30
AROMATERAPIE
Dub 12 @ 15:00 – 16:00
Dub
13
Út
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Dub 13 @ 9:30 – 10:00
Dramaterapie
Dub 13 @ 10:00 – 11:00

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické.

Dramaterapii je možné použít i při aktivizační práci se seniory s demencí. Použití pro tuto skupinu klientů má však svá specifika daná nejen úbytkem kognitivních schopností klientů, ale i jejich fyzickými a zdravotními omezeními. Také cíl je poněkud jiný. Cílem dramaterapie a příbuzných metod u seniorů s demencí je především :

  • stimulovat řeč a kognitivní funkce (myšlení, paměť, vnímání);
  • podporovat schopnost soustředit se a spolupracovat;
  • zprostředkovat prožitek pozitivních a radostných emocí.
Kognitivní trénink – paměť, slovní zásoba, logické uvažování apod.
Dub 13 @ 11:00 – 11:30
Dub
14
St
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Dub 14 @ 9:30 – 10:00
Kognitivní trénink – paměť, slovní zásoba, logické uvažování apod.
Dub 14 @ 11:00 – 11:30
Dub
15
Čt
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Dub 15 @ 9:30 – 10:00
Kognitivní trénink – paměť, slovní zásoba, logické uvažování apod.
Dub 15 @ 11:00 – 11:30