Kalendář akcí

Seznam plánovaných akcí:

Úno
21
Dramaterapie
Úno 21 @ 9:30 – 11:30

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické.

Dramaterapii je možné použít i při aktivizační práci se seniory s demencí. Použití pro tuto skupinu klientů má však svá specifika daná nejen úbytkem kognitivních schopností klientů, ale i jejich fyzickými a zdravotními omezeními. Také cíl je poněkud jiný. Cílem dramaterapie a příbuzných metod u seniorů s demencí je především :

 • stimulovat řeč a kognitivní funkce (myšlení, paměť, vnímání);
 • podporovat schopnost soustředit se a spolupracovat;
 • zprostředkovat prožitek pozitivních a radostných emocí.
Úno
24
Po
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Úno 24 @ 9:30 – 11:30
Úno
25
Út
AROMATERAPIE
Úno 25 @ 15:00 – 17:00
Úno
28
Dramaterapie
Úno 28 @ 9:30 – 11:30

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické.

Dramaterapii je možné použít i při aktivizační práci se seniory s demencí. Použití pro tuto skupinu klientů má však svá specifika daná nejen úbytkem kognitivních schopností klientů, ale i jejich fyzickými a zdravotními omezeními. Také cíl je poněkud jiný. Cílem dramaterapie a příbuzných metod u seniorů s demencí je především :

 • stimulovat řeč a kognitivní funkce (myšlení, paměť, vnímání);
 • podporovat schopnost soustředit se a spolupracovat;
 • zprostředkovat prožitek pozitivních a radostných emocí.
Bře
2
Po
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Bře 2 @ 9:30 – 11:30
Bře
3
Út
AROMATERAPIE
Bře 3 @ 15:00 – 17:00
Bře
6
Dramaterapie
Bře 6 @ 9:30 – 11:30

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické.

Dramaterapii je možné použít i při aktivizační práci se seniory s demencí. Použití pro tuto skupinu klientů má však svá specifika daná nejen úbytkem kognitivních schopností klientů, ale i jejich fyzickými a zdravotními omezeními. Také cíl je poněkud jiný. Cílem dramaterapie a příbuzných metod u seniorů s demencí je především :

 • stimulovat řeč a kognitivní funkce (myšlení, paměť, vnímání);
 • podporovat schopnost soustředit se a spolupracovat;
 • zprostředkovat prožitek pozitivních a radostných emocí.
Bře
9
Po
FYZIOTERAPIE – kondiční cvičení
Bře 9 @ 9:30 – 11:30
Bře
10
Út
AROMATERAPIE
Bře 10 @ 15:00 – 17:00
Bře
13
Dramaterapie
Bře 13 @ 9:30 – 11:30

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické.

Dramaterapii je možné použít i při aktivizační práci se seniory s demencí. Použití pro tuto skupinu klientů má však svá specifika daná nejen úbytkem kognitivních schopností klientů, ale i jejich fyzickými a zdravotními omezeními. Také cíl je poněkud jiný. Cílem dramaterapie a příbuzných metod u seniorů s demencí je především :

 • stimulovat řeč a kognitivní funkce (myšlení, paměť, vnímání);
 • podporovat schopnost soustředit se a spolupracovat;
 • zprostředkovat prožitek pozitivních a radostných emocí.