CENTRUM SEŇORINA

Centrum pro odlehčovací služby, vzdělávání a terapie

PROFESIONALITA – RESPEKT –  BEZPEČÍ – POTENCIÁL

…to jsou hodnoty, na kterých stavíme naše služby a přístup ke klientům a jejich rodinám.

CENTRUM SEŇORINA  funguje jako středisko podpory  pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Seňorina  podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. A to díky odlehčovací službě, ať už formou péče v domácnosti, nebo krátkodobého pobytu či návštěvou denního stacionáře.

Služby, které nabízí CENTRUM SEŇORINA: 

pro klienty se sníženou soběstačností v důsledku začínající demence:

  • DENNÍ STACIONÁŘ 

  • KRÁTKODOBÝ POBYT JAKO ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

  • TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – PÉČE V DOMÁCNOSTI

pro rodinné i profesionální pečující, pro veřejnost:

VÝJIMEČNOST služeb je založena na:

  • podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta – „ABY SE MU DOBŘE ŽILO“
  • přístupu Montessori: „POMOZ MI, ABYCH TO ZVLÁDL SÁM“
  • útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „JAKO DOMA“
  • zdravém a chutném stravování podle programu „BON APETIT“
  • nadstavbovém terapeutickém programu pro klienty i pečující – „PREVENCE“
  • na moderních přístupech celostní podpory – „TERAPIE“

Poskytované sociální služby denní stacionář a odlehčovací služby jsou registrované pod MPSV.